Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju
Zavod za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Braće Branchetta 20
51000 Rijeka
tel: +385 (0)51 651 150
fax: +385 (0)51 675 699

 


Predstojnik
Prof. dr. sc. Pero Lučin, dr. med.
pero.lucin@uniri.hr
 
Zamjenica Predstojnika
Prof. dr. sc. Vesna Barac-Latas, dr.med.
vesna.barac.latas@medri.uniri.hr
Tajnički poslovi
- za studente
Ivana Godnić
ivana.godnic@medri.uniri.hr
- za poslove Zavoda
Ivana Godnič
ivana.godnic@medri.uniri.hr

 

 

 

+ | Impressum | + | Dostupnost / Accessibility | + | Mapa weba | + | Webmaster | + | Veličina teksta: A | A | A | A |+
Zadnja promjena: .
vrh stranice